profesionálna cepová kosačka Ovis navrhnutá na kosenie prudkých svahov a vysokej trávy

AS 1000 Ovis RC

KOSENIE V STRMOM SVAHU UĽAHČUJE DIAĽKOVO OVLÁDANÁ CEPOVÁ KOSAČKA S PÁSOVÝM POHONOM

Brožúra na stiahnutie tu

AS-Motor je špecialista na kosačky na vysokú trávu, pokiaľ ide o údržbu strmých svahov a ťažkého terénu. Komunálne služby, záhradnícke a krajinárske firmy, obchodní partneri ako aj poskytovatelia služieb už desaťročia uprednostňujú kosačky AS-Motor.
Cepové kosačky presvedčia predovšetkým vysokým plošným výkonom, odolnosťou voči cudzím predmetom a rovnomerným rezom.
Po niekoľkých rokoch vývoja a rozsiahleho testovania, AS-Motor teraz predstavuje svoju najnovšiu profesionálnu kosačku: AS 1000 Ovis RC, diaľkovo ovládanú cepovú kosačku s najvyšším výkonom kosenia a schopnosťou pohybu v strmých podmienkach.

OD PROFESIONÁLOV – PRE PROFESIONÁLOV: Protihlukové steny, železničné násypy, záchytné nádrže na dažďovú vodu, solárne či veterné parky často predstavujú veľké výzvy pre krajinných manažérov a poskytovateľov služieb. Ťažko prístupné, nepriechodné a strmé oblasti je potrebné pravidelne udržiavať.
Nový AS 1000 Ovis RC je na túto úlohu pripravený. S jednoducho navrhnutým RC diaľkovým ovládačom pracujete pohodlne, intuitívne a z bezpečnej vzdialenosti.

cepová kosačka na diaľkové ovládanie na kosenie prudkých svahov
cepová kosačka na diaľkové ovládanie na kosenie prudkých svahov

NAJVYŠSÍ VÝKON KOSENIA


OPTIMÁLNY PRENOS VÝKONU

Obrovský výkon 2-valcového motora Vanguard Professional je prenášaný priamo a s nízkou stratou cez dva remene na cepový rotor.


EXTRÉMNY VÝKON KOSENIA.

AS Ovis 1000 RC umožňuje najvyššiu rýchlosť kosenia, s vynikajúcim výsledkom a rovnomerným rozložením trávy po celej šírke kosenia.


KOSENIE BLÍZKO OKRAJOV

100 cm široká, predná cepová kosačka umožňuje pohodlné kosenie blízko okraja pozdĺž zvodidiel alebo iných prekážok.


VŠESTRANNÉ NASTAVENIA ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA pre každé použitie

Optimálne dodržiavanie trasy pomocou zadného valca, nastaviteľný posuvný rám alebo voľné zavesenie pre optimálne prispôsobenie rôznym terénnym podmienkam. Plošina cepovej kosačky sa prispôsobuje všetkým nerovnostiam terénu v kopcovitom teréne a zabraňuje poškodeniu trávnika a kontaktu so zemou.

EXTRÉMNE VHODNÁ NA SVAHY

Diaľkovo ovládaná cepová kosačka AS 1000 Ovis RC je určená na ľahké kosenie náročného terénu a ťažko dostupných miest.


NÍZKA VÝŠKA

Nízko uložený horizontálny motor Vanguard Professional, s optimalizovaným prívodom oleja a zároveň najnižšou celkovou výškou len 69 cm – predpoklady pre nízke ťažisko, extrémnu svahovitosť a kosenie v náročných podmienkach (napríklad plochy so solárnymi panelmi).


NÍZKA VÁHA

Iba 398 kg. Vyvážené rozloženie hmotnosti, robustný pásový podvozok a motor, prispôsobený svahu, umožňujú bezpečné kosenie extrémne strmých svahov až do sklonu 50 stupňov.


JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA A ÚDRŽBA DIAĽKOVO OVLÁDANEJ CEPOVEJ KOSAČKY


VYSKÚŠANÉ A TESTOVANÉ V novom AS 1000 Ovis RC sú použité spoľahlivé komponenty zo série YAK – ako napríklad robustné cepové žacie ústrojenstvo a napínač tlakovej pružiny remeňa.


EFEKTÍVNE A INTUITÍVNE Robustné hydraulické nápravy z veľkosériovej výroby s enormným krútiacim momentom zaisťujú presný a výkonný trakčný pohon. Prehľadné a na minimum redukované ovládacie prvky a presné ovládanie sú základom pre presné manévrovanie stroja.

MINIMÁLNA ÚDRŽBA. Dlhé intervaly údržby – 400h. (Prvý servis po 100 hodinách). Pre každodenné práce ponúka AS 1000 Ovis RC výbornú dostupnosť. Vzduchové kanály, filter a kontrola oleja sú dostupné bez náradia a žacie ústrojenstvo je možno jednoducho umiestniť do servisnej polohy.

AS 1000 OVIS RC: JEDNODUCHÉ KOSENIE STRMÝCH SVAHOV

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
  1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
  1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
  • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
  1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
  1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
  1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
  1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
  1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings