Kontakty

Zastúpenie firmy

Centrála – Dubnica nad Váhom

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Murgašova 922/50 018 41 Dubnica nad Váhom

+421 42 46 911 74
unikont@unikont.sk

Pobočky

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. – Bratislava – servis komunálna technika

Vajnorská 89 /areál P+K/

+421 918 773 910
servisba@unikont.sk

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. – Bratislava – showroom

Squarebizz Bory A4, Bratislava – Devínska Nová Ves

+421 948 700 856
bratislava@unikont.sk

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. – Košice

Areál UND-03 a.s. Rastislavova 106 040 01 Košice

+421 907 632 271
s.gajdos@unikont.sk

Vnútorná upratovacia technika

Centrála – Dubnica nad Váhom

Ing. Juraj Mikloš

Vedúci divízie čistiacej techniky

+421 911 311 783
dispecer@unikont.sk

Pobočky – Bratislava, Košice

Marián Mračna

Obchodný zástupca – Bratislava

+421 918 773 997
m.mracna@unikont.sk

Tomáš Lukačik

Obchodný zástupca – Košice

+421 905 815 907
t.lukacik@unikont.sk

Komunálna technika

Centrála – Dubnica nad Váhom

Milan Trefný

Obchodný zástupca

+421 948 442 434
m.trefny@unikont.sk

Ing. Jana Rybanská

Podpora predaja

+421 948 700 856
j.rybanska@unikont.sk

Ivan Poluch

Vedúci servisu

+421 911 311 792
servis@unikont.sk

Pobočky – Košice, Bratislava

František Pozdech

Vedúci servisu Bratislava

+421 918 773 910
servisba@unikont.sk

Slavomír Gajdoš

Obchodný zástupca

+421 907 632 271
s.gajdos@unikont.sk

Údržba zelene

Milan Trefný

Obchodný zástupca

+421 948 442 434
m.trefny@unikont.sk

Dispečing

Čistiaca technika

Ing. Juraj Mikloš

Dispečer pre čistiacu techniku

+421 911 311 783
dispecer@unikont.sk

Komunálna technika

Ivan Poluch

Dispečer pre komunálnu techniku

+421 911 311 792
servis@unikont.sk

Administratíva

Ekonomické oddelenie

Ľubica Belovická

Hlavná účtovníčka/personalitka

+421 911 311 788
dubnica@unikont.sk

Ing. Veronika Kumpánová

Účtovníčka

+421 918 539 658
uctaren@unikont.sk

Obchodné oddelenie

Ing. Jana Rybanská

Podpora predaja

+421 948 700 856
j.rybanska@unikont.sk

Späť hore
Súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
  1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
  1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
  • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
  1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
  1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
  1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
  1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
  1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings