SIRIUS COMBI AST

Řada SIRIUS COMBI AST se skládá z moderních kombinovaných sypačů, které mohou využívat všechny metody ošetření zledovatělých silnic. Díky volitelnému rozmetání řízenému pomocí GPS, sběru dat, řadě možností kombinací a možnosti mít extra velkou nádrž na kapalinu jsou tyto sypače ideální pro ošetřování zledovatělých silnic ve městech a na menších silnicích a podél dlouhých úseků.

Model S-4902 je také vybaven tryskovým výložníkem, který umožňuje rozmetání kapaliny až do šířky 11 m. Díky velké nádrži na kapalinu a posypu při rychlosti vozidla až 90 km/h je tento sypač ideální pro provoz na dálnicích.

 • Garancia kvality
 • Neobvyklá odolnosť
 • Skvelá výdrž

Všechny možnosti a funkce v jednom stroji

Technické údaje

MalýStředníVelký
Šířka2 124 mm2 124 mm2 124 mm
Výška ložné plochy nákladního automobilu1 285 - 1 725 mm1 285 - 1 725 mm1 285 - 1 725 mm
Výška1 802 - 1 984 mm1 904 - 2 046 mm1 737 - 2 082 mm
ElektřinaKonektor, EN ISO 4165, 12 - 32 V, min. 10 AKonektor, EN ISO 4165, 12 - 32 V, min. 10 AKonektor, EN ISO 4165, 12 - 32 V, min. 10 A
Délka ložné plochy nákladního automobilu4 099 - 6 953 mm4 854 - 6 802 mm4 971 - 6251 mm
Hmotnost1 876 - 2 874 kg2 155 - 2 774 kg2 193 - 2670 kg
Objem zásobníku, sušina3 - 5 m35 - 7 m36, 7, 9 m3
Objem nádrže, kapalina v l1 880, 3 630, 3 440, 4 440, 6 130, 6 880, 8 630, 8 880, 9 380, 11 130, 12 3804 150, 4 900, 5 900, 6 650, 7 400, 9 150, 9 4003 180, 4 180
Šířka rozmetání, sušina/předem navlhčená2 - 14 m (maximální šířky rozmetání lze dosáhnout pouze při použití vhodných materiálu)2 - 14 m (maximální šířky rozmetání lze dosáhnout pouze při použití vhodných materiálu)2 - 14 m (maximální šířky rozmetání lze dosáhnout pouze při použití vhodných materiálu)
Šířka posypu, kapalina3 - 12 m3 - 12 m3 - 12 m
Předmáčení, v procentech7 - 50 (standardně 30)7 - 50 (standardně 30)7 - 50 (standardně 30)
Asymetrie od rozmetadla středu, sušina/předem navlhčená sušina, max9 m9 m9 m
Asymetrie od středu rozmetadla, kapalina6 m6 m6 m
Dálkové ovládáníŠpičkový rozmetací stroj EpoMaster X1 nabízí možnosti EpoSat, EpoTherm a EpoData. Je umístěno v kabině nákladního automobilu a komunikuje bezdrátově nebo kabelem s počítačovou jednotkou rozmetadla.Špičkový rozmetací stroj EpoMaster X1 nabízí možnosti EpoSat, EpoTherm a EpoData. Je umístěno v kabině nákladního automobilu a komunikuje bezdrátově nebo kabelem s počítačovou jednotkou rozmetadla.Špičkový rozmetací stroj EpoMaster X1 nabízí možnosti EpoSat, EpoTherm a EpoData. Je umístěno v kabině nákladního automobilu a komunikuje bezdrátově nebo kabelem s počítačovou jednotkou rozmetadla.
Produktový list

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
 1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
 1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
 • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
 1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
 1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
 1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
 1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings