Späť

Ako správne vysávať múku – a prečo vlastne?

výbušný prach a výbušné prostredie

PRIEMYSELNÉ VYSÁVAČE DO VÝBUŠNÉHO PROSTREDIA

Objavte významnú úlohu, ktorú zohrávajú priemyselné vysávače do výbušného prostredia pri zabránení potenciálnemu výbuchu prachu a pochopte, prečo čistota nie je len otázkou hygieny.

Rovnako ako každý organický prach, aj múčny prach sa stáva horľavým pri prekročení určitej koncentrácie vzdušného kyslíka. Spoločnosti sa musia vyhýbať hromadeniu múčneho prachu, aby predišli riziku výbuchu prachu pri jeho premiešaní. Bez ohľadu na to, čistota je samozrejme nevyhnutným atribútom každého spracovateľa potravín.

Nadväznosť medzi múčnym prachom a rizikom výbuchu bola identifikovaná približne v roku 1895, po niekoľkých výbuchoch v priemyselných mlynoch. Od tej doby boli vybavené hasiacimi a odsávacími systémami a pozornosť sa venovala čistote.

V tomto kontexte je odpoveď na prvú otázku jednoduchá: múčny prach (a prach vznikajúci pri výrobe prášku do pečiva, pudingového prášku, kakaového prášku alebo pri mletí kávy v priemyselných merítkach) sa dá a mal by sa odsávať pomocou vysávačov odolných proti výbuchu. Priemyselné vysávače do výbušného prostredia sú navrhnuté s mnohými bezpečnostnými prvkami. Tieto prvky zabezpečujú bezpečné odstránenie výbušného prachu.

RIEŠENIE OD SPOLOČNOSTI RUWAC!

Profesionálny priemyselny vysávač prachu Ruwac je v zásade bez zdrojov vznietenia, čo znamená, že počas prevádzky nehrozí nebezpečenstvo vzniku iskier alebo tepla, ktoré by mohlo spôsobiť výbuch prachu. Materiál použitý na kryt je elektricky vodivý termoset so sklenými vláknami. Čo je ešte dôležitejšie, priemyselné vysávače prachu Ruwac spĺňajú požiadavky celoeurópskej smernice ATEX o ochrane proti výbuchu (prachu). Tým poskytujú rôznym prevýdzkovateľom bezpečné prostredie z hľadiska hygieny.

vysávač do výbušného prostredia v pekárni použitie vysávaču do výbušného prostredia v pekárni

NAŠE ODPORÚČANIE

Priemyselný vysávač R01A

Potrebujete poradiť? Naši odborne vyškolení pracovníci vám radi poskytnú riešenie na mieru, podľa vašej prevádzky. Kontaktujte nás na unikont@unikont.sk alebo na +421 42 46 91174.

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore