Späť

Hako predstavilo novinky v kategórii umývacích strojov

profesionálny umývací a čiastiaci stroj hako

Rok 2023 začal s prezentáciami a výstavami naozaj zaujímavých noviniek. Spoločnosť Hako sa tentokrát zamerala na vývoj čistiacich a umývacích strojov, ktoré nájdu svoje využitie v každom malom až stredne veľkom priestore. Najväčšou novinkou je však autonómny čistiaci stroj B75i na podlahy, ktorý sa sám pohybuje po priestore.

HAKO Scrubmaster B5 ORB 430 – samoobslužný umývací automat na podlahy pre menšie a úzke plochy

Čistiace stroje sú vždy odlišné

Nový Hako-Delta-Cleaning-System vás v prvom momente zaujme svojim predným pohonom. Vďaka svojej rýchlej pracovnej rýchlosti vyžaduje malú fyzickú námahu operátora, ktorý sa tak môže presne a ľahko priblížiť k úzkym oblastiam a rohom. Plochá čistiaca hlava bola navrhnutá tak, aby umožňovala čistenie v blízkosti stien a v rohoch, ako aj pod nábytkom a spodnými konštrukciami so svetlou výškou už od 120 mm.

Tento nový umývací stroj na podlahy vám uľahčí prácu v menších a úzkych prevádzkach, ako sú napríklad samoobslužné predajne či kancelárske priestory no taktiež si poradí aj v úzkych chodbách či verejných toaletách.

 

HAKO Scrubmaster B25

Kompakný  umývací stroj na podlahy s výnimočným výkonom

Spoločnosť Hako prišla s praktickým riešením, ako efektívne čistiť stredne veľké plochy. Scrubmaster B25 má praktickú veľkosť, ktorá vás neobmedzuje pri umývaní podlahy a zároveň sa s ním jednoducho manipuluje. Na druhej strane má na svoju veľkosť neobvyklý výkon, ktorý kľudne môžete porovnať s výkonom B45.

Tento jedinečný umývací stroj na podlahy najlepšie využijete na čistenie showroomov, samoobslužných prevádzok či verejných budov a  kancelárií.

Hako Scrubmaster B75i

Technológia, ktorá vám rozumie

Autonómny čistiaci stroj na podlahy je absolútnou novinkou, ktorá rieši časový i personálny problém pri upratovaní a čistení veľkých plôch. Vďaka svojmu 3D kamerovému systému a certifikovaným senzorom LiDAR dokáže Scrubmaster B75i čistiť naučené trasy autonómne a zároveň dodržiavať bezpečnostné normy. V prípade potreby však dokážete čistiaci stroj použiť aj manuálne. Ideálne využitie si nájde v skladoch, nákupných centrách či miestach, kde je vo všeobecnosti problém s obsluhou.

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
  1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
  1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
  • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
  1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
  1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
  1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
  1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
  1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings