ROAD SHOW – TANKER ČARADICE 2023

KDE: Čerpacia stanica TANKER, Čeradice

KEDY: 1.6.2023, od 10:00 hod

ORGANIZÁTOR: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Už každoročne UNIKONT SLOVAKIA organizuje ROAD SHOW, kde predstavujeme novinky  zo sveta komunálnej techniky, záhradnej a lesnej techniky či čistiacej techniky.

Príďte sa sami presvedčiť a vyskúšať najmodernejšiu techniku na trhu.  Užijete si bohatý program s technikou zameranou na údržbu miest a obcí, trávnatých či lesných porastov. Taktiež si môžete vyskúšať umývacie a zametacie stroje na čistenie interiérov.

Pripravujeme pre vás predvádzacie akcie, statické ukážky techniky či odborné poradenstvo. Samozrejmosťou je chutné jedlo a skvelá zábava.

Na čo sa môžete tešiť?

NOVINKY UNIKONT SLOVAKIA

Zoznámte sa s ARIENS

zero turn kosačky s otáčaním okolo vlasnej osi

Na slovenský trh vstúpila nová prémiová značka ARIENS, ktorá ponúka sortiment kosačiek s nulovým polomerom otáčania. Vyskúšajte si praktické ovládanie či kvalitu a rýchlosť kosenia na rôznych verziách kosačiek. Viac o kosačkách Ariens si prečítate tu.

Program FAE s novinkou RCU 55

tažká lesná technika

FAE RCU 55 Kompaktný, diaľkovo ovládaným pásový nosič. Viac informácii o produktoch FAE nájde TU.

AS-MOTOR s novinkou OVIS 1000 RC a eletrickým programom

Predstavíme vám aj pásovú cepovú kosačku na diaľkové ovládanie OVIS 1000 RC, a tiež nový AS MOTOR elektrický program

Novinky od firmy Hako

Ukážka komunálnych strojov ako elektrický CM1650 ZE, Citymaster 400 a 2250 či Multicar M29

OSTATNÉ VYSTAVOVANÉ STROJE

Mulčovacie kosačky AS MOTOR

Kosačky Ariens

Lesný program – stroje – nástavby FAE

Komunálne vozidlá Multicar M31 a M29, HAKO Citymaster 400, 650, 1650 a 2250

Nadstavby pre Multicar / HAKO – ABM Technology, Trilety, EPOKE, FIEDLER

Somozberné zametacie nadstavby TRILETY TK 6000 na podvozku MAN

Sapyče EPOKE na podvozkoch MAN a Scania

Vodné cisterny 8000l na podvozku MAN

Zaregistrovať sa môžete cez nižšie uvedený formulár. Do tela textu je potrebné uviesť počet osôb, ktoré sa na akcii zúčastnia a prípadný záujem o ubytovanie.

Tešíme sa na spoločné stretnutie 1.6.2023, v čase od 10:00 hod na čerpacej stanici TANKER, Čeredice.

S pozdravom tím UNIKONT SLOVAKIA spol s r. o.

Názov spoločnosti

Meno a priezvisko

Email

Počet osôb

Message

Success

Your form submitted successfully!

Error

Sorry! your form was not submitted properly, Please check the errors above.

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
  1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
  1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
  • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
  1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
  1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
  1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
  1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
  1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings