kosačka zero-turn IKON XD s otáčaním okolo vlastnej osi pre rýchlejšie kosenie

ZERO-TURN IKON XD

MODEL IKON XD JE VYBAVENÝ FUNKCIAMI NA KOMERČNÉ POUŽITIE

Kosačka zero-turn IKON XD má plne zváraný oceľový rúrkový rám pre vysokú záťaž, ktorý poskytuje
zvýšenú pevnosť a stabilitu pri jazde v rôznych terénoch. Prefabrikované 3,2 mm
žacie ústrojenstvo je odolné a zaisťuje vynikajúcu kvalitu kosenia.

Oba modely zero-turn kosačiek IKON XD sú vybavené voličom výšky žacieho ústrojenstva. Zošliapnite nožný pedál výšky žacieho ústrojenstva a rýchlym otočením intuitívne umiestneného voliča môžete zvoliť
jednu z 13 výšok kosenia.

POHODLIE POČAS KOSENIA

Pohodlie obsluhy zvyšuje profesionálne plyšové sedadlo s vysokým operadlom, opierkami rúk a polstrovanými ovládacími ramenami.

BEZKONKURENČNÁ RÝCHLOSŤ KOSENIA OPROTI BEŽNÝM KOSAČKÁM

Kosačka IKON XD sa otáča okolo vlastnej osi, a preto kosí dvakrát rýchlejšie ako bežná kosačka s pojazdom. Na konci každého prejazdu sa môže na vlastnej stope otočiť o 180° a pripraviť sa na kosenie ďalšieho radu.

KOSAČKA ALEBO MULČOVAČ?

Zatiaľ čo oba modely sú vybavené bočným vyhadzovaním, voliteľná konverzná sada premení kosačku IKON XD na vysoko výkonný mulčovač.

Viac informácií o produktoch nájdete na stránke ARIENS.SK

 • Garancia kvality
 • Neobvyklá odolnosť
 • Skvelá výdrž

Skutočne ikonická kosačka s pojazdom

Technické údaje

Prehľad modelovIKON XD 42IKON XD 52
MotorKawasaki® FR651 726 cm3Kawasaki® FR691 726 cm3
Šírka kosenia107 cm132 cm
Pozemná rýchlosť11,2 km/h (7 mph) / 4,8 km/h (3mph)11,2 km/h (7mph) / 4,8 km/h (3mph)
Objem palivovej nádrže10,5 litru10,5 litru
profesionálna zero-turn kosačka IKON XD s nulovým otáčaním okolo vlastnej osi

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
 1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
 1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
 • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
 1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
 1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
 1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
 1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings