traktorová kosačka so sediacou obsluhou na vysokú trávu a ťažšie prístupné miesta

AS 800 FreeRider

Kosačka so sediacou obsluhou s uzávierkou diferenciálu pre väčšiu trakciu

Kosačka so sediacou obsluhou AS 800 FreeRider, veľký brat AS 799 Rider, je vybavený motorom Briggs & Stratton Series 3 Intek s výkonom až 13,0 k. So systémom krížových nožov AS a uzavretým žacím ústrojenstvom kosí AS 800 FreeRider trávu až do výšky 80 cm.

Pokosená tráva sa potom umiestni medzi zadné kolesá, čo zaisťuje väčšiu bezpečnosť vo vlhkých podmienkach a na svahoch.

Výšku kosenia je možné nastaviť v 4 úrovniach medzi 35–85 mm.

Hydrostatická prevodovka umožňuje presné prispôsobenie rýchlosti terénu, pričom dosahuje rýchlosť 8,0 km / h vpred a 6,0 km / h vzad, pričom uzávierku diferenciálu je možné kedykoľvek zapnúť nožným pedálom. V zaparkovanom stave sa žací systém automaticky vypne pomocou mechanickej spojky s nožov.

Rúrkový rám na kosačke so sediacou obsluhou AS 800 FreeRider zaisťuje vysokú stabilitu; nárazník chráni nápravy a zavesenie kolies. Dĺžkovo nastaviteľné sedadlo poskytuje pohodlné sedenie vo vzpriamenej polohe a dostatok priestoru pre nohy, zatiaľ čo hladký systém riadenia zaručuje prácu bez únavy.

Vďaka 80 cm šírke kosenia, výkonnému motoru a hydrostatickej prevodovke je možné dosiahnuť plošný výkon až 6 800 m² za hodinu. 15-litrová nádrž znamená dlhšie pracovné obdobia bez doplňovania paliva. Kosačka so sediacou obsluhou AS 800 FreeRider je vhodný pre rovný aj nerovný terén a mierne svahy.

Pre viac info navštívte: AS-MOTOR.SK alebo kontaktujte našich špecialistov na záhradnú techniku.

Technické údaje

Šírka záberu80 cm
Typ motoraŠtvortaktný motor B+S, Series 3 INTEK
Obsah motora344 ccm
Výkon7,6 kW (10,3 k) pri 3200 min-1
Max. výkon motora9,7 kW (13,0 k) pri 3600 min-1
Pohon koliesHydrostat plynulý vpred (späť)
Rýchlosť0–8,5 km/h (0–6,8)
Nastavení výšky strihu centrálne 35–85 mm, 4 polohy  
Hmotnosť227 kg
Dĺžka187 / 170 cm
Šírka110 / 86 cm
Výška105 / 97 cm
traktorová kosačka so sediaocu obsluhou

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block
eu_cookies_bar_decline
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
  1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
  1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
  • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
  1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
  1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
  1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
  1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
  1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings