traktorová kosačka na vysokú trávu

AS 900 Enduro

Robustná a spoľahlivá traktorová kosačka so sediacou obsluhou do vysokej trávy s bočným vyhadzovaním

Traktorová kosačka AS 900 Enduro je silná a mimoriadne robustná a je ideálne vhodná pre vyspelé podrasty a trávu až do výšky 1,2 m. Hydrostatický pohon má veľký systém chladenia pre trvalé profesionálne použitie. Masívna konštrukcia rámu zaručuje dlhú životnosť.

Silný motor a spoľahlivý pohon

656 cm³ dvojvalcový motor radu 7 Intek Briggs & Stratton poskytuje až 16.2 koní. Traktorová kosačka AS 900 Enduro je tiež vybavená pre prácu na svahoch vďaka palivovému a olejovému čerpadlu. Páka pohonu pohodlne umožňuje nastaviť rýchlosť medzi 0-10,8 km / h dopredu a 0-7,0 km / h vzad. Hydrostatická prevodovka je navyše vybavená doplnkovou chladiacou jednotkou, takže traktorová kosačka pracuje aj v zložitých podmienkach. Pre zaistenie lepšej trakcie je možné zapnúť uzávierku diferenciálu  nožným pedálom.

Pôsobivá rýchlosť kosenia pomocou bočného vyhadzovania

Nôž je vybavený vymeniteľnými a obojstranne ostrenými koncovými nožmi rozdeľuje pokosenú trávu na bok a dozadu. S výškami porastu až do 1,2 m si teda poradí bez námahy. Šírka záberu 90 cm umožňuje prácu až 9 000 m² za hodinu. Štyri výšky kosenia od 50 do 90 mm je možné nastaviť centrálne.

Ergonomická poloha sedenia pre pohodlnú prácu

Priestor pre nohy a ľahké riadenie sa postarajú o prácu bez únavy. Príplatkový balík odpruženia sedadla ešte zvyšuje komfort. Vďaka nastaviteľnej dĺžke sedadla nájde každý vodič adekvátny priestor a optimálnu polohu sedenia. Celý balík dotvára ergonomická dosiahnuteľnosť všetkých ovládacích prvkov.

Pre viac info navštívte: AS-MOTOR.SK alebo kontaktujte našich špecialistov na záhradnú techniku.

Technické údaje

Šírka záberu90 cm
Typ motoraŠtvortaktný dvojvalcový motor B+S Vanguard 16 k
Obsah motora479 ccm
Výkon9,5 kW (12,9 k) pri 3300 min-1 
Max. výkon motora11,9 kW (16,0 k) pri 3600 min-1
Pohon koliesHydrostat plynulý vpred (späť)
Rýchlosť0–8,2 km/h (0–4,0)
Nastavení výšky strihucentrálne 50–90 mm, 4 polohy  
Hmotnosť290 kg
Dĺžka186 / 179 cm
Šírka107 / 100 cm
Výška101 / 95 cm
profesionálna traktorová kosačka na vysokú trávu

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block
eu_cookies_bar_decline
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
  1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
  1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
  • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
  1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
  1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
  1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
  1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
  1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings