samoobslužný umývací stroj na podlahu schopný umývať vo svahu

HAKO Scrubmaster B 175 R

Samoobslužný umývací automat pre stredné a veľké plochy

Mimoriadne efektívny, vysoko manévrovateľný a navrhnutý na prácu na svahoch: Scrubmaster B175 R. S tromi rôznymi pracovnými šírkami a vybavený buď kotúčovými alebo valcovými kefami, ktoré poskytujú čistiaci výkon až 7 560 m²/h, tento podlahový čistič -sušič zvládne takmer všetky čistiace úlohy – dokonca aj pri práci do kopca: Scrubmaster B175 R zvládne v čistiacom režime naklonenie až 15 %, vďaka čomu je táto umývačka vašou voľbou číslo jedna, pokiaľ ide o čistenie viacposchodových parkovísk ako aj ďalšie veľké plochy ako letiská a priemyselné výrobné haly či obchodné centrá a logistické objekty. 

Kľúčové vlastnosti

 • Mimoriadne manévrovateľný: vďaka 90-stupňovému uhlu riadenia
 • Dá sa ľahko prispôsobiť individuálnym požiadavkám na čistenie
 • Ergonomické pracovisko vybavené mnohými praktickými funkciami
 • Podsvietený displej: poskytuje jednoduché a intuitívne používanie

Ergonomické a jasne štruktúrované

Tento pojazdný umývací automat umožňuje operátorom vykonávať všetky čistiace úlohy s ľahkosťou. Dizajn Scrubmaster B175 R je konzistentne ergonomický – a bol vyvinutý s veľkým dôrazom na detail. Pohodlné pracovisko umožňuje príjemnú prácu a sedenie šetrné k chrbtu. Všetky ovládacie prvky sú dobre viditeľné a na dosah vodiča. Každodenná rutinná práca nie je vôbec žiadny problém vďaka ľahko prístupným a jasne označeným komponentom. Od dodávky energie až po čistenie nádrže: Akékoľvek rutinné práce je možné vykonať rýchlo a s veľmi malým úsilím. 

Intuitívne a jednoduché použitie s pomocou farebného displeja

Všetky čistiace funkcie Scrubmaster B175 R sú viditeľné na prvý pohľad na osvetlenom 4,3-palcovom displeji, ktorý je intuitívny a ľahko sa používa – pomocou tlačidiel na jeden dotyk alebo pomocou otočného regulátora. 

 • 1-tlačidlový operačný systém: stlačením tlačidla spustíte všetky funkcie čistenia
 • Pomalý režim: znižuje rýchlosť na 3,5 km/h
 • Tlačidlo Boost: aktivuje maximálny prívod vody a tlak kefy
 • Informačné displeje: napr. pre stav nabitia batérie alebo stav naplnenia nádrže na roztok a regeneráciu. 

Práca na svahoch až do 15% v režime čistenia

Scrubmaster B175R efektívne vykonáva čistiace úlohy aj v náročných podmienkach. Tento podlahový umývací automat je taký výkonný, že umožňuje čistenie na svahoch so sklonom až 15 %, napríklad na nájazdových rampách na viacposchodových parkoviskách. 

samoobslužný umývací automat Hako ktorý umýva aj v kopci

Koniec s ručným zametaním pred samotným umývaním

Jednotka predzametania (voliteľné príslušenstvo) zbiera všetky uvoľnené nečistoty pred mokrým čistením podlahy.

samoobslužný umývací stroj určený na umývanie veľkých plôch

Inovácie prinášajú zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie ekonomickej efektívnosti

Technologický náskok Hako prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov Scrubmaster B175R, ako aj k zvýšeniu ekonomickej efektívnosti a ekologickejšiemu upratovaniu.

 • Hako-Chemical on Demand – používanie chemikálií podľa potreby: Čistiace chemikálie sa pridávajú len v nevyhnutných prípadoch. 
 • Hako-AquaControl: šetrí až 50 % vody vďaka inteligentným systémom kief a našej funkcii automatického zastavenia vody, keď stroj stojí. 
 • Hako-LowNoise: zabezpečuje, že hluk nebude obťažovať. Práca s mimoriadne nízkou hlučnosťou, ktorá nespôsobuje žiadne rušenie. 
 • Garancia kvality
 • Neobvyklá odolnosť
 • Skvelá výdrž

Mimoriadne účinný, vysoko ovládateľný a navrhnutý pre prácu v stúpaní

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
 1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
 1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
 • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
 1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
 1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
 1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
 1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings