samoobslužný umývací stroj umýva a čistí verejné garáže a aj úzke priestory

HAKO Scrubmaster B 75 R

Samoobslužný umývací stroj pre malé plochy

Scrubmaster B75R, ktorý poskytuje čistiaci výkon až 3 500 m²/h, je ideálny na efektívne čistenie a sušenie menších plôch, napríklad menších výrobných hál a supermarketov, kancelárskych budov a verejných úradov alebo skladov. Trakcia stroja je vždy vynikajúca vďaka pneumatikám, ktoré nekĺžu a nezanechávajú stopy. Špeciálne vlastnosti a manipulačné vlastnosti tohto umývacieho automatu poskytujú obzvlášť ekonomicky efektívnu prácu. 

Scrubmaster B75R má prístup do oblastí, ktoré bolo možné predtým čistiť iba pomocou umývacích automatov. Vylepšená manévrovateľnosť samoobslužného umývacieho stroja Scrubmaster B75 R spolu s jeho kompaktnou veľkosťou umožňuje optimálne čistenie v priemyselných aj komerčných priestoroch.

Kľúčové vlastnosti

 • Vysoká úroveň spoľahlivosti a minimalizované prestoje vďaka robustnej konštrukcii
 • K dispozícii sú dve pracovné šírky stroja
 • Intuitívne ovládanie a optimalizovaná ergonómia
 • Znížená spotreba vody a čistiacich chemikálií vďaka šikovným inováciám
 • Hako-AntiBac ® je k dispozícii ako voliteľná výbava

Inteligentné funkcie poskytujú ekonomicky efektívnu prevádzku

 • Scrubmaster B75 R je vybavený širokorozsahovou palubnou nabíjačkou s IEC zástrčkou, ktorá umožňuje nabíjanie v akejkoľvek elektrickej zásuvke na celom svete. 
 • Pracovné svetlo vpredu umožňuje čistenie aj v slabo osvetlených miestnostiach (voliteľné). 
 • Tlačidlá na ovládacom paneli sú prehľadne usporiadané, zrozumiteľné a intuitívne sa používajú. Podsvietený displej je ľahko čitateľný a vodiča vždy informuje o aktuálnom prevádzkovom stave stroja. 

Samoobslužný umývací stroj Scrubmaster B75 R je vybavený širokou škálou inovatívnych funkcií – buď štandardne alebo voliteľne – ktoré uľahčujú prácu, znižujú prevádzkové náklady a chránia životné prostredie.

Vždy jeden nápad popredu

 • Hako-Chemical on Demand – používanie chemikálií podľa potreby: Čistiace chemikálie sa pridávajú len v nevyhnutných prípadoch. 
 • Hako-AquaControl: šetrí až 50 % vody vďaka inteligentným systémom kief a našej funkcii automatického zastavenia vody, keď stroj stojí. 
 • Hako-LowNoise: zabezpečuje, že hluk nebude obťažovať. Práca s mimoriadne nízkou hlučnosťou, ktorá nespôsobuje žiadne rušenie.  

Poskytuje ekonomicky efektívne čistenie a pohodlnú prácu: Scrubmaster B75 R je extrémne kompaktný a veľmi dobre manévrovateľný a môže pracovať v oblastiach, ktoré boli predtým prístupné len pomocou umývacích automatov. Jeho maximálna rýchlosť až 6 km/h v dopravnom režime – ktorú je možné postupne znižovať stlačením tlačidla – a obzvlášť dlhá doba chodu zaisťujú, že tento podlahový umývací automat vyčistí väčšie plochy za kratší čas.

Práca s pohodlným sedením – aj v stiesnených priestoroch

Scrubmaster B75 je obzvlášť úzky, čo umožňuje čistenie v stiesnených priestoroch, ako sú úzke uličky supermarketov, zatiaľ čo jeho vysoký výkon zaisťuje rovnako vynikajúce čistenie oveľa širších uličiek. Práca s týmto podlahovým umývacím automatom je mimoriadne pohodlná. Ergonomicky optimalizovaná poloha sedenia umožňuje vodičovi veľmi dobrý výhľad na pracovnú plochu v každej situácii. 

Šikovná technológia vás dostane takmer všade

 • Pri nedostatku miesta: Krátka stierka umožňuje čistenie v uličkách so šírkou prejazdu pod 80 cm – napr. v pokladni. 
 • Ešte tesnejšie? Stierka sa dá ľahko demontovať a zavesiť do držiaka stierky. 
 • Otáčanie v uličkách menších ako 180 cm: Vďaka inteligentnej konštrukcii „otočného konca“ stroja a špeciálnej kinematike stierky. 
 • Pohodlné ručné náradie – bezpečne uložené počas jazdy stroja – umožňuje ľahké odstránenie zvyškov vody, napr. z rozmrazovania mraziacich skriniek, v ťažko prístupných priestoroch. 
 • Garancia kvality
 • Neobvyklá odolnosť
 • Skvelá výdrž

Práca pri pohodlnom sedení – i v stiesnených priestoroch

Technické údaje

Pracovná šírka65 cm
Šírka stieracej lišty76/86 cm
Teor. umývací výkon3500 m2/h
Pracovná rýchlosť pojazdu5,5 km/h
Napätie24 V
Výkon sacieho motora550 W
Výkon kartáčového motora2 x 720 W
Počet kartáčov/ typ2 x disk
Otáčky kartáčov180 ot./min
Nádrž na čistú/špinavú vodu75/75 l
Šírka bez lišty / s lištou76/86 cm
Prevádzková hmotnosť435 kg

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
 1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
 1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
 • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
 1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
 1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
 1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
 1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings