pojazdný zametací stroj alebo pojazdný vysávač na zameteanie priemyselných plôch

HAKO Sweepmaster 1200 RH

Pojazdný zametací stroj na veľké priemyselné podlahy

Poskytuje vynikajúci výkon a ekonomickú efektivitu v oblasti čistenia priemyselných podláh:

Pojazdný vysávač Sweepmaster 1200 RH je vybavený najmodernejšou technológiou „made in Germany“, ktorá poskytuje čistiaci výkon až 10 300 m²/h. Pojazdný zametací stroj Sweepmaster 1200 RH je ideálny na zametanie výrobných hál, prázdnych podlahových plôch alebo spevnených vonkajších plôch rýchlym a obzvlášť efektívnym spôsobom. Vďaka vysokej stúpavosti má tento stroj vždy dostatočné výkonové rezervy na čistenie poschodových parkovísk a nájazdových rámp.

Kľúčové vlastnosti

 • Môžete si vybrať medzi pohonnými systémami na benzín, LPG, naftu alebo batérie s nízkou spotrebou
 • Poskytuje optimálne využitie strojov a kapacít personálu: až desať hodín chodu so spaľovacími motormi alebo až päť hodín s pohonom na batérie
 • Dlhá a neprerušovaná práca vďaka účinným filtračným systémom a veľkým zásobníkom na nečistoty
 • Ľahký prístup ku všetkým komponentom: ovládací panel sa dá jednoducho a bez náradia zložiť
 • Najvyššia možná dostupnosť stroja vďaka robustnému podvozku

Celková flexibilita pre náročné vnútorné a vonkajšie použitie

Pojazdný zametací stroj Hako Sweepmaster 1200 RH je vybavený rovnakými vlastnosťami a funkciami ako jeho väčší brat Sweepmaster 1500 RH s tým rozdielom, že sa ovláda manuálne pomocou ľahko pochopiteľných páčok a spínačov. Tento pojazdný vysávač, vybavený širokou škálou výhod, poskytuje optimálne využitie strojov a kapacít personálu na zabezpečenie ekonomicky efektívneho čistenia priemyselných podláh. Môžete si vybrať medzi pohonnými systémami poháňanými benzínom, LPG, naftou alebo batériou pre náročné vnútorné a vonkajšie použitie s prevádzkovou dobou do desať hodín (spaľovací motor) alebo do piatich hodín (batéria).

Odolná spoľahlivosť – ekonomicky efektívna prevádzka

Vonkajší rám pojazdného zametacieho stroja Sweepmaster 1200 RH je vyrobený z pevnej ocele, takže na rozdiel od iných materiálov znesie ťuk alebo dva. Rám spolu so všetkými ostatnými lakovanými oceľovými komponentmi stroja je ošetrený dvojvrstvovou antikoróznou úpravou, a preto spĺňa aj tie najvyššie štandardy.

 • Garancia kvality
 • Neobvyklá odolnosť
 • Skvelá výdrž

Ideálny stroj pre efektívne a ekonomické upratovanie

Technické údaje

P1200 RHD1200 RHB1200 RH
Pracovná šírka80 cm80 cm80 cm
S 1 / 2 bočnými kartáčmi116/147 cm 116/147 cm 116/147 cm 
Zametací výkon s 1 b. k.10 400 m2/h 10 400 m2/h 9 300 m2/h
Objem zásobníka130 l130 l130 l
Vyprazdňovacia výška 142 cm142 cm142 cm
Povrch filtra5,0 m2 5,0 m2 5,0 m2 
Max. výkon 11,9 / 16,0 kW/k 9,8 / 13,4 kW/k 4,3 / – kW/k 
Výkon pri 2 550 ot.8,1 / 11,1 kW/k 8,0 / 10,8 kW/k 
Pracovná rýchlosť 9 km/h9 km/h8 km/h
Pohotovostná hmotnosť 763 kg784 kg920–1 100 kg
Šírka (pevné časti) 1 142 mm1 142 mm1 142 mm
Dĺžka (pevné časti)1 198 mm1 998 mm1 998 mm
Výška / s rámom kabíny 1 520/1 999 mm1 520/1 999 mm1 520/1 999 mm
pojazdný zametací stroj na zametanie alebo vysávanie veľkých priemyselných plôch

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
 1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
 1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
 • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
 1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
 1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
 1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
 1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings