profesionálny zametací stroj s pojazdom na čistenie veľkých priemyselných plôch

HAKO Sweepmaster 1500 RH

Pojazdný zametací stroj na veľmi veľké priemyselné podlahy

Robustný a ekonomicky efektívny:

Sweepmaster 1500 RH spĺňa najvyššie nároky z hľadiska odolného a ekonomicky efektívneho využitia v ťažkých podmienkach. Tento vysávač so sediacou obsluhou je vybavený efektívnou zametacou jednotkou a vysoko výkonným filtračným systémom, ako aj výkonnými motormi. Môžete si vybrať medzi rôznymi systémami pohonu pre vnútorné a vonkajšie použitie, ktoré poskytujú čistiaci výkon až 14 580 m²/h. Náš elektronicky asistovaný jednotlačidlový operačný systém mimoriadne uľahčuje manipuláciu so strojom. Všetky tieto extra výhody robia z pojazdného zametacieho stroja Sweepmaster 1500 RH ideálny univerzálny zametací stroj pre komerčné zametacie úlohy vo výrobných halách, prázdnych priemyselných podlahách alebo spevnených vonkajších priestoroch.

Kľúčové vlastnosti

 • Môžete si vybrať medzi pohonnými systémami na benzín, LPG, naftu alebo batérie s nízkou spotrebou
 • Poskytuje optimálne využitie strojov a kapacít personálu: až desať hodín chodu so spaľovacími motormi alebo až päť hodín s pohonom na batérie
 • Dlhá a neprerušovaná práca vďaka účinným filtračným systémom a veľkým zásobníkom na nečistoty
 • Elektronicky asistovaný jednotlačidlový operačný systém umožňuje jednoduchú manipuláciu
 • Najvyššia možná disponibilita stroja vďaka robustnému podvozku a kartáčom chráneným pred nárazmi

Ekonomicky efektívne – a vhodné pre každé využitie

Veľké bočné kefy pojazdného zametacieho stroja Sweepmaster 1500 RH robia efektívne základy pre hlavný zametací valec. Poriadnu prácu odvedú aj pri vymetaní zákrut. Zároveň poskytuje dlhé a neprerušované zametanie vďaka systému zametania, ktorý funguje na princípe horného plnenia zásobníka zaisťujúceho plné využitie kapacity zásobníka na nečistoty. Môžete si vybrať medzi pohonnými systémami poháňanými benzínom, LPG, naftou alebo batériou s dobou prevádzky až desať hodín (spaľovací motor) alebo až päť hodín (batéria). Vaša dokonalá voľba pre náročné vnútorné a vonkajšie aplikácie. Aj práca na svahoch – napr. na nájazdových rampách alebo na viacposchodových parkoviskách – nie sú pre tento pojazdný zametací stroj Sweepmaster žiadny problém.

Odolná spoľahlivosť – ekonomicky efektívna prevádzka

Vonkajší rám Sweepmaster 1500 RH je vyrobený z pevnej ocele, takže na rozdiel od iných materiálov znesie ťuk alebo dva. Rám spolu so všetkými ostatnými lakovanými oceľovými komponentmi stroja je ošetrený dvojvrstvovou antikoróznou úpravou, a preto spĺňa aj tie najvyššie štandardy kvality. Efektívne filtračné systémy a veľké zásobníky na nečistoty zaručujú dlhú a neprerušo

 • Garancia kvality
 • Neobvyklá odolnosť
 • Skvelá výdrž

Výkonné motory, rôzne druhy pohonu, silná zametacia jednotka

Technické údaje

P1500 RH/LPGD1500 RH B1500 RH
Pracovná šírka92 cm92 cm92 cm
S 1 / 2 bočnými kartáčmi127/162 cm 127/162 cm 127/162 cm 
Zametací výkon s 1 b. k.12 960 m2/h 12 960 m2/h 10 400 m2/h 
Objem zásobníka250 l250 l250 l
Vyprazdňovacia výška 152 cm152 cm152 cm
Povrch filtra7,5 m27,5 m27,5 m2
Celkový výkon 15 kW14 kW6 kW
Pracovná rýchlosť10 km/h10 km/h8 km/h
Pohotovostná hmotnosť1 100 kg1 100 kg1 465 kg
Šírka1 335 mm1 335 mm1 335 mm
Dĺžka2 230 mm2 230 mm2 230 mm
Výška s rámom kabíny1 980 mm1 980 mm1 980 mm
profesionálny zametací stroj s pojazdom na zametanie veľmi veľkých plôch

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
 1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
 1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
 • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
 1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
 1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
 1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
 1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings