pojazdný zameetací stroj, pojazdný vysávač, pojazdný vysávač

HAKO Sweepmaster 980 R/RH

Pojazdný zametací stroj na stredne veľké priemyselné podlahy

Vysoká úroveň ekonomickej efektívnosti, prvotriedny komfort:

V porovnaní so Sweepmaster 900 R ponúka pojazdný zametací stroj Sweepmaster 980 R/RH ešte viac funkcií a individuálnych doplnkov. Ešte výkonnejšie systémy pohonu, ako aj automatizovaný systém čistenia filtra a mnoho praktických voliteľných doplnkov rozširujú rozsah aplikácií stroja. Pre individuálnu konfiguráciu sú k dispozícii komfortné sedadlá, blikajúce majáky, vysávač (verzia na batérie) alebo ochranný rám kabíny šoféra. Tento pojazdný vysávač je mimoriadne obratný a poskytuje vysoký zametací výkon až 7 200 m²/h, vďaka čomu je ideálny na čistenie stredne veľkých plôch.

Kľúčové vlastnosti

 • Efektívne zametanie blízko okrajov až so štyrmi bočnými kartáčmi
 • Čistý odpadový vzduch vďaka účinnosti viac ako 99 % separácie a patentovanej technológii čistenia filtra R²S od spoločnosti Hako
 • Robustný dizajn pre nepretržitú prevádzku
 • Systém automatického nastavenia násypky a metly zaisťuje bezpečnú manipuláciu akýmkoľvek operátorom
 • Systém elektrického pohonu, výkonný spaľovací motor alebo systém LPG

Batéria, benzín alebo LPG: vynikajúce hnacie systémy optimalizované pre vnútorné aj vonkajšie použitie

S našim pojazdným vysávačom Sweepmaster 980 R/RH si môžete vybrať medzi bezemisnými elektrickými pohonmi s rôznymi batériovými systémami pre vnútorné použitie (Sweepmaster B980 R/RH) a výkonnými, no zároveň hladkými benzínovými motormi pre náročné vonkajšie aplikácie (Sweepmaster P980 R/RH). Okrem toho môže byť Sweepmaster 980 R/RH vybavený systémom LPG. Tento stroj dokáže pracovať až 4,5 hodiny bez prerušenia a má stúpavosť až 16% v závislosti od modelu. Tým sú zaistené dostatočné výkonové rezervy na čistenie nájazdových rámp a príjazdových ciest, napr. na viacposchodových parkoviskách.

Brilantné výsledky

90-stupňový uhol riadenia zabezpečuje, že tento stroj je mimoriadne obratný. Pojazdný zametací stroj Sweepmaster 980 R/RH môže byť vybavený až štyrmi bočnými kartáčmi na zabezpečenie efektívneho zametania blízko okrajov. Kartáče robia základy pre veľký zametací valec, ktorý potom zbiera nečistoty a ukladá ich do zásobníka na nečistoty. Výkonný sací ventilátor zaisťuje neustále čistý odpadový vzduch – vďaka doskovému filtru s účinnosťou separácie viac ako 99 % a patentovanej technológii čiste


 • Garancia kvality
 • Neobvyklá odolnosť
 • Skvelá výdrž

Profesionálny pojazdný zametací stroj s odsávaním zvíreného prachu od hlavného zametacieho valca

Technické údaje

P980 R/LPGB980 R
Pracovná šírka70 cm70 cm
S 1 / 2 bočnými kartáčmi95/120 cm 95/120 cm 
Zametací výkon s 1 b. k.5 700 m2/h 5 700 m2/h 
Zametací výkon s 2 b. k.7 200 m2/h 7 200 m2/h 
Objem zásobníka60 l60 l
Vyprazdňovacia výška135 cm135 cm
Povrch filtra3 m23 m2
Typ pohonuBenzín/LPG Baterie 
Celkový výkon6 kW2 kW
Pracovná rýchlosť6 km/h6 km/h
Pohotovostná hmotnosť 350–370 kg 440–470 kg 
Šírka1 000 mm1 000 mm
Dĺžka1 500 mm1 500 mm
Výška / s rámom kabíny1 330/2 000 mm1 330/2 000 mm
P980 RH/LPG B980 RH
Pracovná šírka70 cm70 cm
S 1 / 2 bočnými kartáčmi95/120 cm 95/120 cm 
Zametací výkon s 1 b. k.5 700 m2/h 5 700 m2/h 
Zametací výkon s 2 b. k.7 200 m2/h 7 200 m2/h 
Objem zásobníka75 l75 l
Vyprazdňovacia výška135 cm135 cm
Povrch filtra3,0 m23,0 m2
Typ pohonuBenzín/LPG Batéria
Celkový výkon6 kW2 kW
Pracovná rychlosť6 km/h6 km/h
Pohotovostná hmotnosť 350–370 kg 440–470 kg 
Šírka 1 000 mm 1 000 mm
Dĺžka1 500 mm1 500 mm
Výška / s rámom kabíny1 330/2 000 mm1 330/2 000 mm
pojazdný vysávač a pojazdný zametací stroj na čistenie stredne veľkých plôch

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
 1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
 1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
 • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
 1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
 1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
 1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
 1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings