zametací stroj vhodný na zametanie interiéru a exteriéru

HAKO Sweepmaster M 600

Zametací stroj Profi-Flipper určený pre malé priestory

Vysoký výkon v malých priestoroch

Sweepmaster M600 je úžasne kompaktný, úplne manuálny zametací stroj, ktorý je ideálny na použitie v interiéri aj exteriéri. Jedným z jeho obzvlášť účinných atribútov je schopnosť zametania a zberu a najmä bol navrhnutý tak, aby dokončil zametanie 2 300 m2 vyčistených za jedinú hodinu!

S pevnosťou a robustnosťou na boku, vystuženou pevným hliníkovým krytom, oceľovým rámom odolným voči nárazom a nezničiteľným plastovým zásobníkom na nečistoty, nikdy nestratíte dôveru v tento stroj. Obrubníky a schody sa dajú bez problémov zdolávať vďaka veľkým kolesám, ktoré vyčnievajú vzadu.

Úplná užívateľská všestrannosť

Môžete zmeniť jeho funkcie tak, aby úplne vyhovovali každému používateľovi. Jeho ergonomický tvar a jednoduché otáčanie rukoväte znamená, že Sweepmaster M600 je plne prispôsobený užívateľovi aj prostrediu. Je rovnako efektívny ako zametač skladov, ako aj v nákupnom centre.

Bočná kefa je plne nastaviteľná, čo je veľmi výhodné pri približovaní sa k prekážkam, ako napríklad pri navigácii zametača cez dvere. Zásobník sa dá ľahko vybrať a vyprázdniť. Vďaka kompaktnosti a všestrannosti je Sweepmaster M600 neuveriteľne funkčný ako súčasť vášho repertoáru čistiaceho zariadenia.

Kľúčové vlastnosti

 • Extrémne jednoduché ovládanie
 • Vybavený ľahko odnímateľným robustným zásobníkom na nečistoty
 • Oceľový rám odolný voči nárazom a pevný hliníkový kryt
 • Nastaviteľná rukoväť
 • Praktické riešenie pre komerčné aj priemyselné lokality
 • Veľké kolesá umožňujú ľahkú navigáciu cez obrubník a prekážku.
 • Garancia kvality
 • Neobvyklá odolnosť
 • Skvelá výdrž

Zametací stroj s chodiacou obsluhou pre menšie vnútorné a vonkajšie plochy

Technické údaje

Pracovná šírka / s bočným kartáčom 48/67 cm
Zametací výkon2 300 m2/h
Druh pohonuručný
Pracovní rychlost4 km/h
Objem zásobníka40 l
Pohotovostná hmotnosť24 kg
Šírka79 cm
Dĺžka/ s madlom133/155 cm
Výška / s madlom90/106 cm

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
 1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
 1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
 • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
 1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
 1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
 1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
 1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings